• kola3.jpg
  • kola1.jpg
  • kola2.jpg

Koło matematyczne

Zespół Szkół Społecznych w KielcachDawno, dawno temu, kiedy pierwsza myśl się zwerbalizowała, a słowo przyodziało się w dźwięk, powstała rozległa kraina – Nauka. W krótkim czasie, uwzględniając predyspozycje mieszkańców, podzieliła się ona na mniejsze landy – Dziedziny. Na południowych rubieżach dziedzin Logiki i Filozofii powstał land Matematyka. Rządy objęła w nim pozornie nieprzestępna i okrutna królowa, która nie tolerowała lenistwa i niestaranności. Jednakże miała ona również bardzo przyjazne oblicze – swym najwytrwalszym i pracowitym poddanym ofiarowała wiedzę nieograniczoną i umiejętność opisywania całego świata językiem tak uniwersalnym, że nie potrzebowali już tłumacza. Między nich podzieliła całą Matematykę. Powstawały coraz liczniejsze gminy: Algebra, gdzie ludzie umiłowali sobie liczby, litery i skomplikowane równania, Geometria, gdzie zamieszkiwali ludzie, którzy potrafili kreślić dziwne figury i tworzyć wyrafinowane konstrukcje przestrzenne jedynie przy pomocy liniału i cyrkla. Mieszkańcy Arytmetyki potrafili natomiast bardzo szybko liczyć. Wiele by tych gmin wymieniać, a mieszkańcy każdej z nich mieli swoje niepowtarzalne umiejętności.

Zespół Szkół Społecznych w KielcachMatematyka rządziła bardzo mądrze i dzięki systematycznemu rozwojowi i ekspansji w krótkim czasie została okrzyknięta królową całej Nauki. W królestwie poczęły się tworzyć szkoły, a w nich koła zainteresowań, w których ludzie, pod czujnym okiem Nauczyciela, mogli wymieniać się poglądami, spostrzeżeniami i wspólnie pogłębiać wiedzę matematyczną. Nauczyciel rozstrzygał spory i wątpliwości oraz organizował spotkania w celu omawiania strategii rozwoju danej gminy. Wspólnie próbowano rozpracowywać najtrudniejsze zagadki, które przygotowywała dla nich sama Królowa. W corocznych Igrzyskach każdy mógł się ubiegać o miano najlepszego z najlepszych – o tytuł Laureata. A był to tytuł, który niósł za sobą liczne przywileje (np. osoba taka mogła się uczyć dalej w dowolnej szkole w całej Nauce), a do Laureata wszyscy odnosili się zawsze z wielkim szacunkiem.

Tak przez całe tysiąclecia kolejne pokolenia szkoliły się i zgłębiały wiedzę, by stać się wybrańcami. Również w naszej szkole tradycja ta przetrwała. Wierni starej i mądrej Królowej organizujemy się w koła zainteresowań, by zgłębiać tajniki wiedzy matematycznej, poszerzać horyzonty i próbować swoich sił w byciu najlepszymi – byciu Laureatami!

MENU

Free Joomla! template by Age Themes