• 293MH13154.jpg
  • 281MH333.jpg
  • IMG_447388888.jpg
  • IMG_49221010101.jpg
  • IMG_4243444444.jpg
  • 290MH446465.jpg
  • 404.jpg
  • 247MH1111.jpg

Dlaczego my?

Przed współczesnymi rodzicami rysuje się szeroki, ale i niełatwy wybór perspektyw dla ich dzieci: w co zainwestować, by zapewnić im jak najlepszą przyszłość? Jakiej szkole zaufać? O jakie elementy kształcenia zadbać, by pomóc dzieciom dorastać i wejść w dorosłe życie?

Szkoła Społeczna posiada wspaniałe tradycje wypracowane przez blisko 30 lat pracy z dziećmi. Nasze doświadczenie, otwartość na nowoczesne metody nauczania, indywidualne podejście do ucznia, elastyczność i kreatywność owocują najlepszymi wynikami egzaminów zewnętrznych w województwie i dużą liczbą laureatów konkursów przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Równie ważne jest dla nas kształtowanie charakterów młodych ludzi - rozbudzamy w uczniach nie tylko ciekawość świata, ale również wrażliwość, tolerancję, chęć niesienia pomocy innym, wspieramy ich poczucie własnej wartości. Rej to nie tylko miejsce, gdzie dzieci uczą się obcować z naturą i sztuką, to również placówka o najwyższych standardach edukacyjnych. Rej jest szkołą z elementami dwujęzyczności, bo dla nas intensywna nauka języków obcych jest nieodzowna. Dbamy, aby nasi uczniowie wyposażeni w niezbędną wiedzę, umiejętności i doskonałą znajomość języków obcych, mogli samodzielnie zdobywać świat.

 

Co to znaczy Społeczna?

Nasza placówka nie jest szkołą prywatną. Jest to szkoła non profit, czyli szkoła, która nie generuje zysków. Wszystkie przychody szkoły są przeznaczane na jej działalność, począwszy od utrzymania budynków, poprzez wynagrodzenia nauczycieli, poszerzanie zasobów dydaktycznych, biblioteki szkolnej, zakup nagród, itp. Organem prowadzącym szkołę jest Świętokrzyskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, którego członkami mogą być rodzice, nauczyciele i sympatycy szkoły. Zarząd Towarzystwa wybierany jest spośród rodziców naszych uczniów. Taka struktura organizacyjna powoduje, że działalność szkoły opiera się na współpracy i współdecydowaniu.

MENU

Free Joomla! template by Age Themes